Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Konta bankowe
Numery rachunków

"Komunikat w sprawie zakończenia sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej"

 

Zgodnie z treścią §12 ust.1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych  w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408) -

z dniem 30 czerwca 2018 roku  zostanie zakończona sprzedaż tradycyjnych, papierowych znaków opłaty sądowej, a dokonywanie opłat znakami  opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie skuteczne.

Za jedyne wyjątki w tym zakresie należy uznać opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do Sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018 roku (data stempla pocztowego), które wpłyną do sądu  w terminie późniejszym.

Nie przewiduje się również możliwości zwracania zakupionych znaków.

Możliwe jest korzystanie z systemu e-Płatności, zarówno  w zakresie bezpośrednich wpłat z wykorzystaniem  przelewów internetowych (pay-by-link) i kart kredytowych, jak również samodzielnego zakupu  e-znaków (https://oplaty.ms.gov.pl).

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

Jerzy Bukowski 

 

 

 

 Do pobrania:

 informacja znaki sądowe


 

Konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej 
(wpisy, opłaty, grzywny)

 

NBP O/Okr. w Kielcach
50 1010 1238 0812 9822 3100 0000
 

 

 

Konto sum na zlecenie Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej 

(zaliczki na czynności biegłych, tłumaczy, kuratorów, na opinie wydawane przez Akademie Medyczne i inne instytucje, zaliczki na oględziny, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji, spis inwentarza, przesłuchanie świadka lub strony)  


NBP O/Okr. w Kielcach 
39 1010 1238 0812 9813 9120 0000 

 

 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)

           56 1130 1192 0027 6159 1520 0001

Wpłaty gotówkowe w placówka pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:    

           18 1320 0022 0336 0000 0000 1430

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:

           25 1240 6957 0111 0000 0000 2420

 

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w PLN:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)

           05 1130 1017 0021 1002 5990 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:

           61 1320 0022 0336 0000 0000 1432

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:

           14 1240 6957 0111 0000 0000 2424

 

Konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej 
(kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, wpłaty komorników) 

 

od 1 stycznia 2015 r obowiązuje konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

05 1130 1017 0021 1002 5990 0004

  

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w EURO:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)

           59 1130 1017 0021 1002 5990 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:

           87 1240 6957 0978 0000 0000 0537

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w GBP:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)

32 1130 1017 0021 1002 5990 0003

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:

           57 1240 6957 0789 0000 0000 0342

 

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w CHF:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)

           86 1130 1017 0021 1002 5990 0001

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:

           73 1240 6957 0797 0000 0000 0333

 

Uwaga:

Dokonując wpłat na konto prosimy podać sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby której wpłata dotyczy