Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 500/18
Ogłoszenie I Ns 500/18

Sygn. akt I Ns 500/18

 

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 500/18 wydał postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku po zmarłym w dniu 25 maja 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej Zdzisławie Sułku, synu Mieczysława i Danieli, numer PESEL 38011503377, mającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Skarżysku-Kamiennej przy Alei Niepodległości 73/83.Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 

Katarzyna Gamońska
Sekretarka
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej