Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 352/18
Ogłoszenie I Ns 352/18

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 352/18 wydał postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku po zmarłej w dniu 8 sierpnia 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej Teresie Danieli Polakowskiej, córce Mieczysława i Danieli, numer PESEL 49030702263, mającej ostanie miejsce zwykłego pobytu w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 14/43.

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Monika Kępas

starszy sekretarz sądowy

I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej