Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 437/18
Ogłoszenie I Ns 437/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 437/18 spadkobierczyni Magdalena Kierasińska złożyła wykaz inwentarza po Krystianie Adamie Kierasińskim, synu Andrzeja i Marii, urodzonym
w dniu 12 grudnia 1974 roku, numer PESEL 74121207297, ostatnio zamieszkałym
w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 35/11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zmarłym zaś dnia 27 listopada 2017 roku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
o sporządzeniu spisu inwentarza

 

 


Monika Kępas
starszy sekretarz sądowy


I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej