Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Podstawa prawna
Status prawny

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej określa § 8 ust. 2 pkt. 12 lit. j  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 180 poz. 1508 z późn. zm.).


Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.Nr 78, poz. 483).

 

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej regulują w szczególności:

 

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.