Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 72/18
Postanowienie I C 72/18


I C 72/18

POSTANOWIENIE

Dnia: 27 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu    

przeciwko pozwanej Dorocie Przygoda

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 lutego  2018 roku pełnomocnik powódki został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania aktualnego adresu pozwanej, albowiem z systemu PESEL-sąd wynika,                       że nie posiada ona adresu zameldowania na terenie RP .

Do chwili obecnej pełnomocnik  nie wywiązał się z nałożonego obowiązku,   co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

                           

     SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

 

 

Zarządzenie:

1.Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi strony  powodowej, zaś pozwanej przez ogłoszenie na portalu tut. Sądu na 14 dni;