Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 474/17
Ogłoszenie I Ns 474/17

                                                                       Skarżysko – Kamienna dn. 17 kwietnia 2018 r.

 

Sygn. akt  I Ns 474/17

 

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 474/17 toczy się postępowanie z wniosku Anity Chrzanowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Bartosiewicz z domu Sławińska, córce Jana i Marianny urodzonej w dniu 9 listopada 1898 roku w Skarżysku - Kamiennej, zmarłej w dniu  9 października 1983 roku w Skarżysku - Kamiennej i tam ostatnio zamieszkałej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w toczącym się postępowaniu”.

 

/-/ na oryginale właściwe podpis