Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Zarządzenie I Ns 33/18
Zarządzenie I Ns 33/18

Sygn. akt I Ns 33/18

                       

ZARZĄDZENIE

                                                                                   Dnia 5 marca 2018 roku

 

Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska   

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

                                                  

                                                        zarządza:

 

1.       ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce,
o powierzchni 0,0042 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3180/1, kuratora procesowego w osobie adw. Pawła Nowaka;

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
    w Skarżysku – Kamiennej oraz na stronie internetowej tut. Sądu.

 

 

                                                     

                                                                  

Zarządzenie:

- odpis zarządzenia doręczyć wnioskodawcy (z pouczeniem) i kuratorowi, przy czym kuratorowi doręczyć również odpis wniosku w sprawie (bez pouczenia);

- zarządzenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
w Skarżysku - Kamiennej oraz opublikować na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.