Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 35/18
Ogłoszenie I Ns 35/18

SĄD REJONOWY           

Wydział I Cywilny            
26-110 Skarżysko-Kamienna      
ul. Krasińskiego 11 tel. 25-20-347             
NBP O/O Kielce 50101012380812982231000000


Sygn. akt I Ns 35/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 27 lutego 2018 roku

 
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 35/18 zezwolił Gminie Skarżysko-Kamienna do depozytu sądowego kwoty 730 zł (siedemset trzydzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1 o pow. 0,0016ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko-Książęce, na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 27.11.2017 r., która to kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Zaremba, po wykazaniu tytułu prawnego do otrzymania odszkodowania.
Wzywa się właścicieli nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1, położonej w gminie Skarżysko-Kamienna, obręb Skarżysko-Kamienna do odbioru powyższego depozytu.

 
SSR Marcin Grobis