Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Zarządzenie I Ns 32/18
Zarządzenie I Ns 32/18
I Ns 32/18
               
ZARZĄDZENIE
                                                                                Dnia 15 lutego 2018 roku

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał   
Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
                                                 
 zarządza:

1.      ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, o powierzchni 0,0012 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3972/1, kuratora procesowego w osobie adw. Beaty Sroczyńskiej - Nowak;
2.      (...)
                                                                 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał