Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 6/18
Postanowienie I C 6/18
I C 6/18

POSTANOWIENIE

Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa PROKURA  Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Eugeniuszowi Biegańskiemu
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.
                              

UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Eugeniusz Biegański nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyłka, wysłana na adres wskazany przez powoda,  powróciła z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).


                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał