Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I Nc 2977/17
Postanowienie I Nc 2977/17
I Nc 2977/17

POSTANOWIENIE


Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego- Subfunduszu KI 1  z siedzibą w Warszawie
przeciwko Arturowi Zarembie
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.


UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Artur Zaremba  nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyłka, wysłana na adres wskazany przez powoda powróciła  z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał