Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 607/17
Postanowienie I C 607/17
I C 607/17

POSTANOWIENIE


Dnia: 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie
przeciwko Piotrowi Łasek
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania aktualnego adresu pozwanego, w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania.
Pomimo zobowiązania aktualny adres pozwanego nie został wskazany, co uniemożliwia nadanie sprawie  dalszego biegu.
Powyższe  skutkuje orzeczeniem   jak  w sentencji niniejszego postanowienia
 na podstawie przepisu  art. 177 par. 1 pkt 6 kpc .

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał