Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I Ns 706/17
Postanowienie I Ns 706/17

Sygn. akt I Ns 706/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grażyny Fidos

z udziałem Zbigniewa Plewa i Wojciecha Plewa

o stwardzenie nabycia spadku po Zofii Plewa

 

postanawia:

dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza w dniu 9 listopada 2017 roku przez Grażynę Fidos, Zbigniewa Plewa, Wojciecha Plewa dotyczącego spadkodawczyni Zofii Plewa, numer PESEL 45092605685, ostatni adres zamieszkania: Suchedniów ulica Zagórska 89, zmarłej w dniu 8 lutego 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej.

 

                        SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

 

 

Z/

- odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni zaś uczestnikom wraz z pouczeniami o treści art. 6381 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.c. wraz z wezwaniem/zawiadomieniem o terminie rozprawy.