Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Ns 274/17
Ogłoszenie I Ns 274/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 274/17 postępowanie z wniosku Danuty Adamiec i Mieczysława Adamca o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawców własności nieruchomości położonej w Podzagnańszczu, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 272/2 o powierzchni 390 m.kw., 742/3 o powierzchni 989 m.kw. nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów; i 741/2 o powierzchni 141 m.kw.,objętej prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej księgą wieczystą numer KI1R/000139/0;

 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.