Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie w sprawieI C 574/17
Postanowienie w sprawieI C 574/17
 I C 574/17

   POSTANOWIENIE

 

Dnia: 13 lipca  2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w Warszawie

przeciwko  Zdzisławowi Stojek

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

 UZASADNIENIE

 

                         Jak wynika z adnotacji w systemie PESEL_SĄD adres pozwanego wskazany w pozwie jest nieaktualny.

 Pełnomocnik strony powodowej, pomimo zobowiązania, nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.

 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak  w sentencji niniejszego postanowienia (art. 177par. 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc).

 


                                                                                  SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał