Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie w sprawie IC 271/16
Postanowienie w sprawie IC 271/16
I C 271/16

POSTANOWIENIE

                                                                             Dnia : 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej

w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Robertowi Pisarskiemu

o zapłatę

w przedmiocie    umorzenie postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                          

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej albowiem strona powodowa , mimo zobowiązania nie wskazała aktualnego adresu pozwanego.

Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia  o zawieszeniu postępowania .

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak    w sentencji postanowienia.

                                                            SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał