Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie I Co 191/17
Ogłoszenie I Co 191/17

Sygn. akt I Co 191/17

Skarżysko-Kamienna 2017-05-11 

 

 

OGŁOSZENIE

 

"Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny informuje, iż w dniu  13 kwietnia 2017 roku Notariusz Maria Zarzycka złożyła w tutejszym Sądzie protokół obejmujący wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Mirosławy Anny Nowosielkiej, córki Romana i Stanisławy, PESEL: 36102802220, zmarłej dnia 27 listopada 2016 roku  w Kielcach, ostatnia zamieszkałej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Konopnickiej nr 18 m. 53.

 

Protokół z wykazu inwentarza sporządzono w dniu 11 kwietnia 2017 roku za nr rep. „A” 2513/2017.

 

Nadto Sąd informuje, iż zgodnie z art. 638 § 3. Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.

 

                                                                                                              SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał