Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty
Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza konkurs
na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.
 
Sygnatura konkursu: Adm- 111-3/16
 
Ilość wolnych stanowisk pracy: 1 (umowa o pracę czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) 
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 5 września 2016 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, piętro II, pokój nr 206, albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone. 
 
 

Skarżysko-Kamienna, dnia 19 sierpnia 2016 r.