Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Energia Elektryczna
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Energia Elektryczna

 

 

 

Znak sprawy: D.1/2015

dnia 16.11.2015 r.

 


Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na podstawie umowy ramowej nr 11/ZP-UR/2015 z dnia 23.10.2015 r. zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
 


INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1. Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 

26-110 Skarżysko-Kamienna


ul. Krasińśkiego 11

 

Tel. 41 2520360,  fax.  41 2520369


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na podstawie umowy ramowej nr 11/ZP-UR/2015 z dnia 23.10.2015 r. zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie
CPV:  09300000-2  - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Kryterium wyboru ofert – Cena 100%

Zgodnie  z art. 91 ust. 1 i w związku z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta niżej wymienionej Firmy jest ofertą z ceną najkorzystniejszą (cena - jedyne kryterium wyboru ofert).

 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko – Kamienna