Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs stanowisko księgowego 2015 - Ogłoszenie wyników
Konkurs stanowisko księgowego 2015 - Ogłoszenie wyników
D Y R E K T O R
SĄDU REJONOWEGO
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
tel. 041 25 20 365 ; fax. 25 20 361
Adm.-111-5/15
 
Skarżysko-Kam.,dnia 28.08.2015 r.
 
 
O g ł o s z e n i e
Dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
w sprawie wyników przeprowadzonego konkursu na stanowisko Księgowego
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2015 roku procedury konkursowej wskazała kandydata do zatrudnienia w osobie Pani Marleny Piwko na stanowisko Księgowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.
 
Pozostali kandydaci w osobie Pani Magdaleny Więckowskiej - tworzą listę rezerwową w razie konieczności zawierania umów na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
 
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 m-cy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 
 
D Y R E K T O R
SĄDU REJONOWEGO

Emanuela Ziemkiewicz