Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ogłoszenie o wyniku przetargu - energia 2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu - energia 2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11; 26‑110 Skarżysko-Kamienna (zwany dalej Zamawiającym) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie umowy ramowej nr 4/ZP‑UR/2013 zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest: dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), oznaczenie sprawy: D.350/1/13 informuje:

 

Zeskanowanie ogłoszenia

 

http://bip.skarzysko.sr.gov.pl/images/pdfy/2013-06-25-12-36-14-01.pdf