Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow Dzień wolny 31 maja 2013
Dzień wolny 31 maja 2013

Zarządzenie Nr   11   /13

Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 08 czerwca 2013r. w zamian za 31 maja 2013r.

P R E Z E S

SĄDU  REJONOWEGO

ul. Krasińskiego 11, tel.25-20-360

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr Prez. Adm. -0010 –  11 /13

 

 

Zarządzenie Nr   11   /13

Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

w dniu 08 czerwca 2013r. w zamian za 31 maja 2013r.

 

 

 

       Na podstawie art.22§1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U.Nr 98,poz.1070 ze zm.) w związku z § 32 ust.1,pkt 2 i §45 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38,poz.249 ze zm.)  zarządzam , co następuje:

 

 

  1. Ustalam dzień 31 maja 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 08 czerwca 2013r.

 

  1. W dniu  08 czerwca 2013r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w godzinach 7:45 – 15:45, które są również godzinami przyjęć interesantów.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                          SSR Anna Wydrzyńska