Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow dzien wolny za 2 maj 2013
dzien wolny za 2 maj 2013

Zarządzenie Nr 10/13: Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu

11 maja 2013r. w zamian za 02 maja 2013r. -> więcej
PREZES

SĄDU REJONOWEGO

ul. Krasińskiego 11, tel.41 2520360

26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr Prez. Adm. -0010 - 10/13


Zarządzenie Nr 10/13

Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu

11 maja 2013r. w zamian za 02 maja 2013r.

Na podstawie art. 22 § l pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1, pkt 2 i §45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz.249 ze zm.) zarządzam, co następuje:


1. Ustalam dzień 02 maja 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 11 maja 2013r.

 

2. W dniu 11 maja 2013r. ustalani czas urzędowania Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w godzinach 7:45 - 15:45, które są również godzinami przyjęć interesantów.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sadu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.Prezes Sądu Rejonowego

SSR Anna Wydrzyńska