Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Wokanda
Wokanda

Wokanda na dzień: 12 i 13 grudzień 2017 roku 

  

 

  • - sala rozpraw nr I i II mieszczą się na parterze budynku przy ulicy Krasińskiego 11;
  • - sala rozpraw nr III, IV, V i VI mieszczą się na piętrze budynku przy ulicy Krasińskiego 11;
  • - sala rozpraw nr VII mieści się na parterze budynku przy ulicy Sikorskiego 20;
  • - pokój nr 11 (tzw. "Niebieski pokój") mieści się na parterze budynku przy ulicy Krasińskiego 11 - wejście naprzeciw sali rozpraw nr II; 
  • - pokój nr 8 mieści się na parterze budynku przy ulicy Sikorskiego 20;
 

 

Uwaga:
Niniejsza wyciąg z wokandy zbiorczej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).;Wokanda na dzień: 12 grudzień 2017 roku.

 

Sygnatura Sędzia przewodniczący posied Godzina rozpo Sala
Winiarska Małgorzata 10:00 IV
I C 1058/17
Winiarska Małgorzata 12:30 IV
I C 161/17
Winiarska Małgorzata 13:30 IV
I C 867/17
Winiarska Małgorzata 13:50 IV
I Ns 347/17
Winiarska Małgorzata 14:00 IV
I Ns 495/12
Winiarska Małgorzata 13:10 IV
I Ns 612/17
Winiarska Małgorzata 13:00 IV
I Ns 668/17
Winiarska Małgorzata 09:00 IV
I Ns 923/14
Szewczyk Marcin 10:00 II
II K 149/17
Gromska Halina 13:10 V
II K 332/17
Szewczyk Marcin 11:15 II
II K 424/17
Gromska Halina 10:25 V
II K 433/17
Szewczyk Marcin 11:00 II
II K 439/17
Szewczyk Marcin 10:00 II
II K 454/17
Szewczyk Marcin 14:20 II
II K 459/17
Gromska Halina 11:10 V
II K 462/17
Gromska Halina 12:00 V
II K 476/17
Szewczyk Marcin 12:00 II
II K 482/17
Gromska Halina 14:40 V
II Kp 293/17
Szewczyk Marcin 09:40 II
II Kp 333/17
Gromska Halina 09:00 V
II W 403/17
Gromska Halina 09:50 V
II W 490/17
Traliszewska Hanna 13:00 VII
III Nkd 90/17
Traliszewska Hanna 10:00 VII
III Nsm 359/17
Traliszewska Hanna 12:00 VII
III Nsm 409/17
Traliszewska Hanna 14:00 VII
III Nsm 445/17
Traliszewska Hanna 09:00 VII
III Nsm 532/16
Traliszewska Hanna 12:30 VII
III RC 173/17
Lipieniecka Anna 11:30 I
IV P 6/17
Lipieniecka Anna 09:00 I
IV P 61/17
Lipieniecka Anna 14:00 I
IV P 66/17
Lipieniecka Anna 11:00 I
IV P 78/17
Lipieniecka Anna 12:30 I
IV P 80/17
Lipieniecka Anna 13:00 I
IV P 81/17
Lipieniecka Anna 13:30 I
IV P 82/17

Wokanda na dzień: 13 grudzień 2017 roku.

 

Sygnatura Sędzia przewodniczący posied Godzina rozpo Sala
Karp Irmina 13:00 III
I C 1021/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 10:50 IV
I C 1102/17
Karp Irmina 12:00 III
I C 660/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 12:00 IV
I C 697/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 14:40 IV
I C 978/16
Rusztyn-Rachwał Jolanta 14:00 IV
I Ns 1122/16
Rusztyn-Rachwał Jolanta 13:00 IV
I Ns 122/17
Karp Irmina 09:00 III
I Ns 413/14
Rusztyn-Rachwał Jolanta 09:00 IV
I Ns 579/14
Rusztyn-Rachwał Jolanta 15:25 IV
I Ns 586/17
Karp Irmina 10:30 III
I Ns 628/17
Karp Irmina 08:30 III
I Ns 640/17
Karp Irmina 14:30 III
I Ns 709/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 12:40 IV
I Ns 717/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 08:50 IV
I Ns 722/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 08:30 IV
I Ns 982/16
Rusztyn-Rachwał Jolanta 11:15 IV
I Ns 992/16
Urbaczka Ewa 13:00 V
II K 133/17
Gromska Halina 12:00 VI
II K 189/17
Rachwał Krzysztof 10:00 II
II K 205/17
Rachwał Krzysztof 14:00 II
II K 423/17
Urbaczka Ewa 09:00 V
II K 448/17
Urbaczka Ewa 10:00 V
II K 455/17
Urbaczka Ewa 11:30 V
II K 479/17
Rachwał Krzysztof 09:20 II
II K 481/17
Rachwał Krzysztof 12:40 II
II K 56/17
Gromska Halina 12:30 VI
II K 572/17
Fura Grzegorz 12:00 V
II Kp 313/17
Urbaczka Ewa 14:50 V
II W 677/17
Urbaczka Ewa 14:45 V
II W 688/17
Lipieniecka Anna 11:10 VII
III Nsm 175/17
Lipieniecka Anna 13:40 VII
III Nsm 178/17
Lipieniecka Anna 13:20 VII
III Nsm 275/17
Lipieniecka Anna 11:40 VII
III Nsm 333/17
Lipieniecka Anna 12:20 VII
III Nsm 380/17
Lipieniecka Anna 10:40 VII
III Nsm 390/17
Lipieniecka Anna 12:40 VII
III Nsm 392/17
Lipieniecka Anna 13:00 VII
III Nsm 393/17
Lipieniecka Anna 09:00 VII
III Nsm 406/17
Lipieniecka Anna 12:00 VII
III Nsm 416/17
Lipieniecka Anna 10:10 VII
III RC 136/17
Lipieniecka Anna 09:40 VII
III RC 174/17Powyższe wokandy opracował Paweł Rzuchowski na podstawie danych z elektronicznego systemu repertoryjnego.