Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna
Wokanda

Wokanda na dzień: 18 i 19 wrzesień 2018 roku 

 

 

  • - sala rozpraw nr I i II mieszczą się na parterze budynku przy ulicy Krasińskiego 11;
  • - sala rozpraw nr III, IV, V i VI mieszczą się na piętrze budynku przy ulicy Krasińskiego 11;
  • - sala rozpraw nr VII mieści się na parterze budynku przy ulicy Sikorskiego 20;
  • - pokój nr 11 (tzw. "Niebieski pokój") mieści się na parterze budynku przy ulicy Krasińskiego 11 - wejście naprzeciw sali rozpraw nr II; 
  • - pokój nr 8 mieści się na parterze budynku przy ulicy Sikorskiego 20;
 

 

Uwaga:
Niniejsza wyciąg z wokandy zbiorczej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).;Wokanda na dzień: 18 wrzesień 2018 roku.

 

Sygnatura Sędzia przewodniczący posiedzenia Godzina rozp Sala
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 15:00 III
I C 500/18
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 11:00 III
I C 529/17
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 13:00 III
I C 585/18
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 13:30 III
I C 586/18
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 14:30 III
I C 588/18
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 14:00 III
I C 589/18
Banaczkowska-Anyst Agnieszka 09:00 III
I Ns 168/18
Urbaczka Ewa 09:30 II
II K 181/14
Szewczyk Marcin 12:00 VI
II K 241/17
Szewczyk Marcin 09:10 VI
II K 264/18
Szewczyk Marcin 10:50 VI
II K 370/18
Szewczyk Marcin 11:00 VI
II K 376/18
Szewczyk Marcin 11:45 VI
II K 428/14
Gromska Halina 09:00 V
II K 483/17
Szewczyk Marcin 11:15 VI
II K 512/18
Szewczyk Marcin 13:05 VI
II K 515/18
Szewczyk Marcin 13:00 VI
II K 516/18
Szewczyk Marcin 13:10 VI
II K 518/18
Urbaczka Ewa 14:00 II
II K 80/18
Szewczyk Marcin 14:15 VI
II Ko 741/18
Szewczyk Marcin 09:00 VI
II Ko 792/18
Szewczyk Marcin 14:35 VI
II Ko 975/18
Urbaczka Ewa 13:40 II
II Kp 223/18
Lipieniecka Anna 13:00 VII
III Nsm 267/18
Lipieniecka Anna 13:20 VII
III Nsm 268/18
Lipieniecka Anna 10:20 VII
III RC 119/18
Lipieniecka Anna 09:50 VII
III RC 128/18
Lipieniecka Anna 12:30 VII
III RC 129/18
Lipieniecka Anna 11:50 VII
III RC 63/18
Lipieniecka Anna 14:00 VII
III RC 71/18
Lipieniecka Anna 10:50 VII
III RC 99/18
Lipieniecka Anna 13:30 VII
III RCps 16/18

Wokanda na dzień: 19 wrzesień 2018 roku.

 

Sygnatura Sędzia przewodniczący posie Godzina roz Sala
Karp Irmina 09:00 III
I C 1098/17
Karp Irmina 09:45 III
I C 1172/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 10:20 IV
I C 311/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 13:00 IV
I C 378/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 11:20 IV
I C 444/17
Karp Irmina 11:30 III
I C 470/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 08:45 IV
I C 476/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 12:00 IV
I C 874/17
Karp Irmina 15:00 III
I Co 702/18
Karp Irmina 14:15 III
I Ns 407/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 09:45 IV
I Ns 430/18
Karp Irmina 13:30 III
I Ns 454/18
Karp Irmina 13:00 III
I Ns 455/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 08:20 IV
I Ns 516/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 13:30 IV
I Ns 520/18
Rusztyn-Rachwał Jolanta 09:00 IV
I Ns 768/17
Rusztyn-Rachwał Jolanta 09:15 IV
I Ns 817/17
Szewczyk Marcin 11:00 VI
II K 106/18
Urbaczka Ewa 09:00 V
II K 222/18
Urbaczka Ewa 12:00 V
II K 290/17
Urbaczka Ewa 14:30 V
II K 30/18
Szewczyk Marcin 13:25 VI
II K 338/17
Szewczyk Marcin 12:50 VI
II K 366/18
Urbaczka Ewa 12:30 V
II K 522/17
Szewczyk Marcin 10:30 VI
II K 523/18
Szewczyk Marcin 10:50 VI
II K 525/18
Szewczyk Marcin 15:00 VI
II K 82/18
Szewczyk Marcin 10:25 VI
II Ko 802/18
Szewczyk Marcin 10:25 VI
II Ko 813/18
Szewczyk Marcin 10:20 VI
II Kp 216/18Powyższe wokandy opracował Paweł Rzuchowski na podstawie danych z elektronicznego systemu repertoryjnego.