Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 1093/16
Skarżysko-Kamienna, dnia 28 grudnia 2017 roku

I Ns 1093/16

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 1093/16 postępowanie z wniosku Aionsblack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Janinie Wronkowskiej z domu Gordziałkowskiej córce Kazimierza i Barbary, zmarłej dnia 28 grudnia 2015 roku w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w Sołtykowie 1/9, gmina Bliżyn.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Postanowienie I C 520/16


I C 520/16

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia  2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Anny Randla
przeciwko  Krzysztofowi Boguckiemu
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
                                                       

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 


 

 
Postanowienie I C 1011/16

I C 1011/16

 

 

POSTANOWIENIE

 

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa  EURO Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko  pozwanej Edycie Zięba
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
Postanowienie I C 1004/16

 I C 1004/16

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa  HOIST I  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie
przeciwko  Alicji Sokołowskiej
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
                                                       

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 


 

 
Postanowienie I C 832/16


I C 832/16

 

POSTANOWIENIE
 

 

Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia  2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Roberta Banasiewicza
przeciwko Pawłowi Kasprzykowi
o zapłatę
w przedmiocie    umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

 

 

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 57