Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 832/16


I C 832/16

 

POSTANOWIENIE
 

 

Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia  2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Roberta Banasiewicza
przeciwko Pawłowi Kasprzykowi
o zapłatę
w przedmiocie    umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

 

 

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
Postanowienie I C 607/17
I C 607/17

POSTANOWIENIE


Dnia: 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie
przeciwko Piotrowi Łasek
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania aktualnego adresu pozwanego, w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania.
Pomimo zobowiązania aktualny adres pozwanego nie został wskazany, co uniemożliwia nadanie sprawie  dalszego biegu.
Powyższe  skutkuje orzeczeniem   jak  w sentencji niniejszego postanowienia
 na podstawie przepisu  art. 177 par. 1 pkt 6 kpc .

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Ogłoszenie I Ns 578/17
Skarżysko-Kamienne, dnia 14 grudnia 2017 roku


Sygn. akt I Ns 578/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 578/17 postępowanie z wniosku Aleksandry Wójcik o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Książek c. Wojciecha i Anny, zmarłej  dnia 25 sierpnia   2017 r. w  Skarżysku -Kamiennej i tu ostatnio zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 6/12;
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców Krzysztofa Książka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.


Z poważaniem,
Anna Głowacka- Dąbrowska
Protokolant sądowy
 
Postanowienie I Ns 706/17

Sygn. akt I Ns 706/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grażyny Fidos

z udziałem Zbigniewa Plewa i Wojciecha Plewa

o stwardzenie nabycia spadku po Zofii Plewa

 

postanawia:

dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza w dniu 9 listopada 2017 roku przez Grażynę Fidos, Zbigniewa Plewa, Wojciecha Plewa dotyczącego spadkodawczyni Zofii Plewa, numer PESEL 45092605685, ostatni adres zamieszkania: Suchedniów ulica Zagórska 89, zmarłej w dniu 8 lutego 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej.

 

                        SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

 

 

Z/

- odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni zaś uczestnikom wraz z pouczeniami o treści art. 6381 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.c. wraz z wezwaniem/zawiadomieniem o terminie rozprawy.

 

 

 
Ogłoszenie I Ns 508/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 508/17, postępowanie z wniosku Ewy Kuś o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Sobótce, oznaczonej   w ewidencji gruntów numerem 169/2 o  powierzchni 1732  m.kw., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych szczególności spadkobierców Janiny Ciura, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

Anna Głowacka- Dąbrowska

Protokolant sądowy 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 116