Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 1011/16

I C 1011/16

 

 

POSTANOWIENIE

 

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa  EURO Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko  pozwanej Edycie Zięba
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
Postanowienie I C 1004/16

 I C 1004/16

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa  HOIST I  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie
przeciwko  Alicji Sokołowskiej
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
                                                       

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 


 

 
Postanowienie I C 832/16


I C 832/16

 

POSTANOWIENIE
 

 

Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia  2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Roberta Banasiewicza
przeciwko Pawłowi Kasprzykowi
o zapłatę
w przedmiocie    umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

 

 

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
Postanowienie I C 607/17
I C 607/17

POSTANOWIENIE


Dnia: 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie
przeciwko Piotrowi Łasek
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania aktualnego adresu pozwanego, w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania.
Pomimo zobowiązania aktualny adres pozwanego nie został wskazany, co uniemożliwia nadanie sprawie  dalszego biegu.
Powyższe  skutkuje orzeczeniem   jak  w sentencji niniejszego postanowienia
 na podstawie przepisu  art. 177 par. 1 pkt 6 kpc .

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Ogłoszenie I Ns 578/17
Skarżysko-Kamienne, dnia 14 grudnia 2017 roku


Sygn. akt I Ns 578/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 578/17 postępowanie z wniosku Aleksandry Wójcik o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Książek c. Wojciecha i Anny, zmarłej  dnia 25 sierpnia   2017 r. w  Skarżysku -Kamiennej i tu ostatnio zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 6/12;
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców Krzysztofa Książka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.


Z poważaniem,
Anna Głowacka- Dąbrowska
Protokolant sądowy
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 100