Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zarządzenie I Ns 32/18
I Ns 32/18
               
ZARZĄDZENIE
                                                                                Dnia 15 lutego 2018 roku

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał   
Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
                                                 
 zarządza:

1.      ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, o powierzchni 0,0012 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3972/1, kuratora procesowego w osobie adw. Beaty Sroczyńskiej - Nowak;
2.      (...)
                                                                 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 
 
Postanowienie I C 6/18
I C 6/18

POSTANOWIENIE

Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa PROKURA  Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Eugeniuszowi Biegańskiemu
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.
                              

UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Eugeniusz Biegański nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyłka, wysłana na adres wskazany przez powoda,  powróciła z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).


                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Postanowienie I Nc 2977/17
I Nc 2977/17

POSTANOWIENIE


Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego- Subfunduszu KI 1  z siedzibą w Warszawie
przeciwko Arturowi Zarembie
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.


UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Artur Zaremba  nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyłka, wysłana na adres wskazany przez powoda powróciła  z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Postanowienie I C 1230/17
 I C 1230/17

POSTANOWIENIE

Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa PROKURA  Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Arturowi Kuczyńskiemu
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Artur Kuczyński nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyła, wysłąna na adres wskazany przez powoda powróciła  z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).


                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Postanowienie I C 971/17
 I C 971/17

POSTANOWIENIE

Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa EQES DEBITUM  Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdańsku
przeciwko Waldemarowi Basińskiemu
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany  Waldemar Basiński nie ma w kraju miejsca zameldowania, a adresowana do niego przesyła , wysłąna na adres wskazany przez powoda powróciła  z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
                          Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).


                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
                               
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 112