Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zarządzenie I C 930/17

Sygn. akt I C 930/17

 

ZARZĄDZENIE

 

 

Dnia:5 lipca 2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 

zarządza:

 

 

1.ustanowić kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego Huberta Misztala, ostatnio zamieszkałego w  Skarżysku-Kamiennej ul. Wrzosowej 4/2 – kuratora w osobie  adw. Amelii Nowek, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 24/1; w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę;

/…/

 

 
Postanowienie Ns 350/18

 I Ns  350/18

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia: 12 lipca 2018r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z wniosku Tomasza Stępnia

z udziałem Elżbiety Stępień- Oszczapińskiej i innych

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

  

UZASADNIENIE

 

Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2018 roku . Sąd zobowiązał wnioskodawcę do wskazania pełnego adresu uczestniczki Elżbiety Stępień–Oszczapińskiej  w terminie 7 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie. Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia (art 177 1 pkt 6 kpc).

 

 

 
Postanowienie I C 276/18

 I C 276/18

  

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:12 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca  2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Damianowi Janusowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

                                                          

 

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu, nie wskazał aktualnego adresu pozwanego.

Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).

 
Protokół I Ns 11/18

Sygn. akt: I Ns 11/18

 

PROTOKÓŁ (wypis)

 

Dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny - w składzie:

 

Przewodniczący:

Agnieszka Banaczkowska-Anyst

Protokolant:

Katarzyna Gamońska

na rozprawie rozpoznał sprawę

z wniosku Czesławy Kołodziej

z udziałem Jolanty Gębskiej i innych

Stwierdzenie nabycia spadku - rolne

 

Rozprawę rozpoczęto o godz. 12:43 zakończono o godz. 13:04

 

Adnotacje:

 

00:00:00

Uruchomiono rejestrację dnia 2018-06-12 o godz 12:43:58

 

00:00:16

 Przewodniczący poinformował strony o utrwaleniu rozprawy na urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trybie art. 157 par 1 k.p.c.

 

00:00:20

Stawili się:

Wnioskodawczyni Czesława Kołodziej osobiście.

Uczestnicy Jolanta Gębska i Jan Żak osobiście.

Uczestnik Mirosław Żak nie stawił się - zwrot zawiadomienia z adnotacją doręczyciela "zwrot, nie podjęto w terminie".

Uczestnik Władysław Żak - nieznany z miejsca pobytu.

 

 

(…)

 

 

00:16:26

Sąd postanowił:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Władysława Żaka kuratora w osobie Jolanty Gębskiej zam. (…);

2. (…);

3. (…).

 

(…).

 

/-/ na oryginale właściwy podpis


           

 
Postanowienie I C 194/18

 I C 194/18

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:30 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Fundusuz Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Piotrowi Dulębie

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

                                                          

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni aktualnego adresu pozwanego, pod rygorem zawieszenia postępowania.

Zakreślony termin upłynął bezskutecznie, z systemu PESEL-SĄD wynika,że pozwany nie ma miejsca zameldowania na terenie RP.

Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak       w sentencji niniejszego postanowienia

 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).

 

POUCZENIE

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 


 

                                                                                  

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 112