Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
licytacja komornicza KW 19642
Ogłoszenie o licytacji komorniczej Komornika Sądowego Tomasza Lewtaka planowana na dzień 2019-02-04 dot. nieruchomości o księdze wieczystej KW 19642:

 
licytacja komornicza KW 9699
Ogłoszenie o licytacji komorniczej Komornika Sądowego Tomasza Lewtaka planowana na dzień 2019-02-04 dot. nieruchomości o księdze wieczystej KW 9699:

 
licytacja komornicza Żeromskiego 29/50

Ogłoszenie o licytacji komorniczej Komornika Sądowego Tomasza Lewtaka planowana na dzień 2019-03-04 dot. nieruchomości o adresie Żeromskiego 29/50:

OGŁOSZENIE

 
licytacja komornicza KW 23003

Ogłoszenie o licytacji komorniczej Komornika Sądowego Tomasza Lewtaka planowana na dzień 2019-02-04 dot. nieruchomości o księdze wieczystej KW 23003:

OGŁOSZENIE  

 
Postanowienie I C 701/18

 I C 701/18

  

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:6 grudnia  2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu  6 grudnia 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty –Subfundusz KI 1 z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanej Annie Małgorzacie Ostrowskiej- Misiak

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej ;

 

 

                                                                                              

UZASADNIENIE

                         Pomimo zobowiązania  pełnomocnik strony powodowej nie wskazał aktualnego adresu pozwanej, pod którym przyjmowałaby ona korespondencję .Z adnotacji w systemie PESEL-SĄD wynika, że nie istnieje osoba o danych  wskazanych przez stronę powodową.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art.177 par. 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

 

SSR Jolanta Rysztyn-Rachwał 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 116