Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 701/18

 I C 701/18

  

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:6 grudnia  2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu  6 grudnia 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty –Subfundusz KI 1 z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanej Annie Małgorzacie Ostrowskiej- Misiak

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej ;

 

 

                                                                                              

UZASADNIENIE

                         Pomimo zobowiązania  pełnomocnik strony powodowej nie wskazał aktualnego adresu pozwanej, pod którym przyjmowałaby ona korespondencję .Z adnotacji w systemie PESEL-SĄD wynika, że nie istnieje osoba o danych  wskazanych przez stronę powodową.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art.177 par. 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

 

SSR Jolanta Rysztyn-Rachwał 

 
Postanowienie I C 631/18

I C 631/18

POSTANOWIENIE

                                                                  Dnia: 5 listopada  2018  r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Ruszty -Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada  2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Piotrowi Kołodziejowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

                                                       UZASADNIENIE

 

W dniu 28 września 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni , pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnego adresu pozwanego Piotra Kołodzieja, albowiem wysłane na adres wskazany w pozwie wezwanie  nie zostało doręczone, a z zapisów w systemie PESEL-SĄD wynika, że pozwany nie posiada na terenie RP miejsca zameldowania.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 8 października  2018 roku. Do chwili obecnej pełnomocnik powoda nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

(-) na oryginale właściwy podpis

 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 
Postanowienie I C 374/18

I C 374/18

POSTANOWIENIE

                                                                  Dnia: 5 listopada  2018  r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada  2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa New Incaso Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach

przeciwko Dariuszowi Antczakowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

                                                      

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 sierpnia 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni , pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnego adresu pozwanego Dariusza Antczaka, albowiem wysłane na adres wskazany w pozwie wezwanie  nie zostało doręczone, a z zapisów w systemie PESEL-SĄD wynika, że pozwany nie posiada na terenie RP miejsca zameldowania.

 Do chwili obecnej pełnomocnik powoda nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 

 


 

 
Postanowienie I C 633/18

I C 633/18

POSTANOWIENIE

                                                                  Dnia: 8 listopada  2018  r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Ruszty -Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada  2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Elżbiecie Milcarz

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

                                             

UZASADNIENIE

 

W dniu 5 października 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni , pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnego adresu pozwanej Elżbiety Milcarz, albowiem wysłane na adres wskazany w pozwie wezwanie  nie zostało doręczone, a z zapisów w systemie PESEL-SĄD wynika, że pozwana nie posiada na terenie RP miejsca zameldowania.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 12 października  2018 roku. Do chwili obecnej pełnomocnik powoda nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

(-) na oryginale właściwe podpisy

 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 
Postanowienie I C 641/18

I C 641/18

POSTANOWIENIE

                                                                  Dnia: 8 listopada  2018  r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Ruszty -Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada  2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „PKP Intercity ” S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kamilowi Motyce

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

                                                      

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 4 października  2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni , pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnego adresu pozwanego Kamila Motyki, albowiem wysłane na adres wskazany w pozwie wezwanie  nie zostało doręczone, a z zapisów w systemie PESEL-SĄD wynika, że pozwany nie posiada na terenie RP miejsca zameldowania.

 Do chwili obecnej pełnomocnik powoda nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

(-) na oryginale właściwe podpisy

 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 112