Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy
Ogłószenie ws. wyników przeprowadzonego konkursu ...

Skarżysko-Kamienna, dn. 2017-07-04

Adm.-111-2/17

 

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzonego Konkursu na stanowisko stażysty do wydziału

orzeczniczego w Sądzei Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej


 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na podstwie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400) informuje, że Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego Dąu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wybrała następujące osobę:

 

 

Czytaj całość

 
II etap konkursu na stanowisko stażysty

Skarżysko-Kamienna, dnia 23 czerwca 2017r.

 

 

Informacja

o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Adm.-111-2/17

 

 

            Na podstawie § 8  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400) Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu  I etapu konkursu tj. selekcji wstępnej zgłoszeń kondydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych  do II etapu konkursu:

 

                  1.             

Magdalena

Gębska

 

                  2.             

Anna

Murawska

 

                  3.             

Paulina

Obara

 

                  4.             

Monika

Olesińska

 

                  5.             

Monika

Zuba

 

 

 

 

 

     Jednocześnie Komisja ustala termin II etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności) na dzień 04.07.2017r. na godz. 9:00, II piętro, pokój nr 212 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 11.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu Komisja ustala termin III etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) na dzień 04.07.2017r. godz. 10,30, II piętro, pokój nr 212 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 11.

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu winny zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.      

 

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

 

Edyta Płusa

Starszy sekretarz sądowy

Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

 

Załącznik: skan informacji 

 


 

 
Lista osób zakwalifikowanych do zatrudnienianastanowisko asystenta sędziego

Skarżysko-Kamienna,dn. 28.04.2017r.

Adm.-111-1/17

 

  Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

ogłasza listę osób zakwalifikowanych do zatrudnienia  

 na  stanowisko asystenta sędziego 

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

 

             Po przeprowadzeniu w dniach 18.04.2017r., 26.04.2017r., 28.04.2017r.  konkursu na  stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia:

Czytaj całość »
 
Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Skarżysko-Kamienna, dn. 2017-04-26

Adm.-111-1/17

 

Ogłoszenie

Komisji Konkursowej

po przeprowadzonym II etapie konkursu na 1 stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017r. II etapu konkursu na 1 stanowisko asystenta ędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej komisja konkursowa ogłasza wyniki II etapu onkursu:


 

 

 

Czytaj całość

 
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

Skarżysko-Kamienna, dn. 2017-04-18

Adm.-111-1/17

 

Lista kandydatów

dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

 

 

1. Fus-Dębniak Monika

2. Górecka Karolina

3. Kaczmarek Marcin

4. Kalbarczyk Jakub

5. Kropisz Łukasz

 

 

 

 

Czytaj całość

 

 

 
Ogłoszenie o konkrsie na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asytenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Oświadczenie nr 1 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

  

Oświadczenie nr 2 - o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw cywilnyilnych i obywatelskich

  

Oświadczenie nr 3 - oświadczne o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju Sądów powszechnych

 

 

 

Czytaj całość »
 
Wyniki konkursu na stanowisko stażysty

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

>Czytaj treść

 
informacja o osobach zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Informacja o osobach zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych

w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

>Czytaj treść

 
II etap konkursu na stanowisko stażysty - uchwała nr 1/2016

Uchwała nr 1

Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach  

z dnia 29.09.2016r.

 

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu I etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej:

 

                1.             
Patrycja
Czerniakowska
                2.             
Aneta
Horbal
                3.             
Martyna
Matynia
                4.             
Anna
Murawska
                5.             
Monika
Olesińska
                6.             
Monika
Zuba

 

Jednocześnie Komisja ustala termin II etapu konkursu na dzień 12.10.2016r. na godz. 10:00, II piętro, pokój nr 207 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 11.

 

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu winny zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Komisja

 
Zobacz też…