Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Wyniki - postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Czytaj całość »
 
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksplatacyjnych do urządzeń drukujących
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1
pdf

 

 
Protokół z otwarcia ofert na usługę sprzątania 2018 r.

Protokół z dnia 18 grudnia 2017 r. z otwarcia ofert które, wpłynęły na zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Skarżysku -Kamiennej (ZP-22-18/17).
 
 
Dokument zatwierdził Dyrektor Jerzy Bukowski 
 
 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na usługi społeczne pod nazwą

"Całodobowa ochrona fizyczna wraz z monitoringiem sygnałów

w budynkach Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej"

 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Informacja o wynikch
pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12-12-2017r.
pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pdf
Ogłoszenie  pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 doc
Załącznik nr 5 - Wykaz usług
 doc
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi
 doc
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
 pdf

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oerty

Skarżysko- Kamienna dn. 14.04.2017 r.

Sąd Rejonowy

 w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

      Dotyczy zamówienia na dostawę krzeseł biurowych MONTANA HB LU R15G z mechanizmem Epron Syncron Plus oraz regulacją głębokości siedziska

 

1)      Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jego wyboru

ELDOR SP Z O. O.

ul. 1-go Maja 21

43-300 Bielsko Biała

 

 

 

Treść zawiadomienia

 

 

 
Rozeznanie rynku - dostawa krzeseł - uzupełnienie
Informacja o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie

 

 

 
Rozeznanie rynku - dostawa krzeseł
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzając rozeznanie rynku zwraca się z prośbą o wycenę 30 szt. krzeseł biurowych...

 

Zawiadomienie

 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejsze oferty - Energia Elektryczna
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii elektrycznej do nieruchomości Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Poniżej zeskanowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie

 

 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Energia Elektryczna

 

 

 

Czytaj całość »
 
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach umowy ramowej na dostawę energii elektrycznej

Zeskanowanie zaproszenie

 

 

Wyświetl treść zaproszenia

 2015-11-13 Skarżysko-Kamienna

 

 

Poniżej zeskanowany zatwierdzony protokół otwarcia ofert.

 

protokół otwarcia