Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Zapytanie o cenę na usługę sprzątania

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Wyniki postępwania - informacja o wyborze
pdf
Pytania iodpowiedzi
pdf

Ogłoszenie - zapytanie o cenę

pdf

załącznik nr 1 - charaakterystyka przedmiotu zamówienia

pdf

wzór umowy

pdf

klauzula informacyjna

pdf
 

 

 
Całodobowa ochrona osób i mienia
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Informacja o wynikach z dnia 12 grudnia 2018r.
pdf
Informacja o unieważnieniu czynności oceny ofert
pdf
Informacja o wynikach
pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

pdf

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia

pdf

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

pdf

załącznik nr 3 -oświadczenie o spełnianiu warunków - po zmianie

pdf

załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

pdf

załącznik nr 5 - wykaz usług

pdf

załącznik nr 6 -oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi     

pdf

załącznik nr 7 -wzór umowy

pdf
  

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21 listopada 2018r.

pdf
 

 

 
Zapytanie o cenę - RFID
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Wyniki postępowania
pdf
Zapytanie o cenę - Treść ogłoszenia                                                    
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - nazdór inwestorski - umowa dodatkowa
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Informacja o wyniku postępowania - protokół
pdf
Zapytanie ofertowe - Treść ogłosznia                                             
pdf
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
pdf
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót                                       
pdf
 
Zapytanie ofertowe - Konserwacja i utrzymanie instalacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf
Pytania i odpowiedzi
pdf
Informacja - Unieważnienie postepowania
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Elektroniczny System Rejestracji Czasu Pracy
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Opis Przedmiotu zamówienia
pdf
Informacja - Unieważnienie postępowaia
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf doc
Załacznik nr 2 - Wzór umowy
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Przegląd klimatyztorów i wentylacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Protokoł z wyboru
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów
pdf
Załacznik nr 2 - Wykaz urządeń wentylacyjnych
pdf
Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy
doc

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.                            
pdf

 

 
Zapytnie ofertowe - Usługa nadzoru inwestorskiego
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Oświadczenie Zamawiajacego
pdf
Protokół z wyboru - wyniki 
pdf
Odpowiedź na pytanie
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz robót
pdf
Załacznik nr 2 - Przedmiar robót
pdf