Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Zapytanie o cenę - RFID
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie o cenę - Treść ogłoszenia                                                    
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - nazdór inwestorski - umowa dodatkowa
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Informacja o wyniku postępowania - protokół
pdf
Zapytanie ofertowe - Treść ogłosznia                                             
pdf
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
pdf
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót                                       
pdf
 
Zapytanie ofertowe - Konserwacja i utrzymanie instalacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf
Pytania i odpowiedzi
pdf
Informacja - Unieważnienie postepowania
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Elektroniczny System Rejestracji Czasu Pracy
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Opis Przedmiotu zamówienia
pdf
Informacja - Unieważnienie postępowaia
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf doc
Załacznik nr 2 - Wzór umowy
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Przegląd klimatyztorów i wentylacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Protokoł z wyboru
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów
pdf
Załacznik nr 2 - Wykaz urządeń wentylacyjnych
pdf
Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy
doc

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.                            
pdf

 

 
Zapytnie ofertowe - Usługa nadzoru inwestorskiego
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Oświadczenie Zamawiajacego
pdf
Protokół z wyboru - wyniki 
pdf
Odpowiedź na pytanie
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz robót
pdf
Załacznik nr 2 - Przedmiar robót
pdf

 

 
Wyniki - postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Czytaj całość »
 
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksplatacyjnych do urządzeń drukujących
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1
pdf