Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe - Konserwacja i utrzymanie instalacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf
Pytania i odpowiedzi
pdf
Informacja - Unieważnienie postepowania
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Elektroniczny System Rejestracji Czasu Pracy
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Opis Przedmiotu zamówienia
pdf
Informacja - Unieważnienie postępowaia
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Zapytanie ofertowe - Treść ogłoszenia                                                    
pdf
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
pdf doc
Załacznik nr 2 - Wzór umowy
pdf

 

 
Zapytanie ofertowe - Przegląd klimatyztorów i wentylacji
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Protokoł z wyboru
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów
pdf
Załacznik nr 2 - Wykaz urządeń wentylacyjnych
pdf
Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy
doc

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.                            
pdf

 

 
Zapytnie ofertowe - Usługa nadzoru inwestorskiego
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Oświadczenie Zamawiajacego
pdf
Protokół z wyboru - wyniki 
pdf
Odpowiedź na pytanie
pdf
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1 - Wykaz robót
pdf
Załacznik nr 2 - Przedmiar robót
pdf

 

 
Wyniki - postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Czytaj całość »
 
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksplatacyjnych do urządzeń drukujących
 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Treść ogłoszenia                                                                   
pdf
Załącznik nr 1
pdf

 

 
Protokół z otwarcia ofert na usługę sprzątania 2018 r.

Protokół z dnia 18 grudnia 2017 r. z otwarcia ofert które, wpłynęły na zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Skarżysku -Kamiennej (ZP-22-18/17).
 
 
Dokument zatwierdził Dyrektor Jerzy Bukowski 
 
 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu ..."

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na usługi społeczne pod nazwą

"Całodobowa ochrona fizyczna wraz z monitoringiem sygnałów

w budynkach Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej"

 

 

Dokumentacja 
 pobierz plik
Informacja o wynikch
pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12-12-2017r.
pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pdf
Ogłoszenie  pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 doc
Załącznik nr 5 - Wykaz usług
 doc
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi
 doc
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
 pdf